Tilsluttet Den Norske Turistforening

 
Hovedside
Turprogram
Turforslag
Barnas Turlag
Kart
Medlemsblad
Kjentmannsmerket

Kjentmannstoppen

Finnskogen TF
Finnskogen
Bilder
Innmelding
Styret
Salgsartikler
Linker
 

 

 

Dette er Finnskogen Turistforening

Finnskogen Turistforening (FT) ble stiftet i 1987 som en lokal forening med formål å rydde og merke gamle ferdselsveger på Finnskogen. To år senere ble foreningen tatt opp som medlemsforening i Den Norske Turistforening. Den gang hadde FT ca 550 medlemmer.

Formål:  

Spre viten om finnekulturen lokalt og sentralt gjennom å rydde og merke stier og arrangere turer langs disse, samt drive informasjons- arbeide.


Arbeidsområde: I hovedsak kommunene Kongsvinger, Grue, Åsnes, Våler og Elverum

Undergrupper:

  • Barnas Turlag på Finnskogen
  • Ungdomsgruppe sammen med Hamar og Hedemarken Turistforening

Stinett:
800 km merket 

Overnatting: 10 egne koier/hytter  
1) Lebiko (Varaldskogen - Kongsvinger)
 
2) Vålet (Brandval Finnskog - Kongsvinger)
3) Bendikstorpet (Vinger Finnskog - Kongs.)
 
4) Flisberget (Våler Finnskog)
 
5) Juskjølkoia (Elverum Finnskog)
 
6) Brutjernskoia (Grue Finnskog)
 
7) Fløterkoia ved Helgen (Grue Finnskog)
 
8) Løvknuten (Elverum Finnskog)
 
9) Flotsberget (Elverum Finnskog)
 
10) Rundkjølbrakka (Elverum Finnskog)

I tillegg finnes en rekke private, tilgjengelige overnattingssteder med varierende standard langs stinettet.


Turer:
 

Hvert år arrangeres turer fra mai til september: 1.onsdag i måneden og 3.lørdag i måneden. Barnas Turlag har eget program med tur første søndag i måneden året rundt.

 
- Finnskogen Turistforening -
Pb 83, 2256 Grue Finnskog
e-post: post@finnskogen-turistforening.no