Tilsluttet Den Norske Turistforening

 
Hovedside
Turprogram
Turforslag
Barnas Turlag
Kart
Medlemsblad
Kjentmannsmerket

Kjentmannstoppen

Finnskogen TF
Finnskogen
Bilder
Innmelding
Styret
Salgsartikler
Linker
 

 

Årsmøte Finnskogen Turistforening 2011

Årsmøte avholdes på Dæsbekken Villmarksenter på Åsnes Finnskog onsdag 27. april kl 1830

Saksliste.

 • Åpning
 • Godkjenning av innkalling
 • Valg av møteleder
 • Årsmelding 2010
 • Aktivitetsplan 2011
 • Regnskap 2010
 • Budsjett 2011
 • Medlemskontingent 2012
 • Fastsettelse av godtgjørelse og satser
 • Valg
 • Innkomne saker

Saker til behandling på årsmøtet må være styret i hende senest 22. april. Saker sendes Finnskogen Turistforening P.b. 83, 2256 Grue Finnskog eller som e-post til post@finnskogen-turistforening.no. Etter årsmøtet vil Elin Borg holde foredrag med bilder fra vandringer etter Finnskogleden. Det vil bli servert en enkel middag og kaffe. Alle, både medlemmer og andre interesserte er hjertelig velkomne!

 
- Finnskogen Turistforening -
Pb 83, 2256 Grue Finnskog
e-post: post@finnskogen-turistforening.no